Bizi Arayın

İTU – İYİ TARIM UYGULAMALARI

İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU) NEDİR?

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, doğal kaynakları koruyarak tarımda izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bir tarımsal üretim biçimidir.

İyi Tarım Uygulamaları tekniği ile yapılacak tarımsal üretim ile hem insanlarımıza sağlıklı gıda temin etmiş, hem de gelecek kuşaklara sağlıklı çevre ve doğal kaynakları bırakmış oluruz.

İTU FAYDALARI
Üreticilere Faydaları;

İyi tarım uygulamalarına göre üretim yapan üretici, toprağını erozyon ve tuzlanma gibi tehlikelerden korur ve sadece birkaç yıllığına değil sürekli bol ürün alma şansına sahip olur. Uzun vadede üretim maliyetlerinde düşüş dolayısıyla karda artış imkanı sağlar.

Sertifikalı üretilen ürünler daha sağlıklı ve güvenilir olduğu için iç ve dış pazarda tercih edilme sebebidir daha kolay pazar bulur.

Tarımsal zararlı ve hastalıklara karşı Entegre Mücadele ve Entegre Tarım Yöntemleri kullanılarak tarımın sürdürülebilirliğini sağlar.

Rekabet şartlarında önde olmayı ve perakendecilerle nitelikli anlaşma sağlar.

İyi tarım uygulamalarını uygulayan üreticiler ve üretici birlikleri tarımsal desteklemelerden öncelikli olarak faydalandırılır. Kredilere % 60` a varan oranlarda daha düşük faiz ödeme avantajına sahip olur.

Üretimde çalışan kişilerin güvenliğini ve refahını sağlar.

Tüketicilere Faydaları

  • Kaliteli ürün yetiştiriciliğine olanak sağladığından gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskleri azaltır.
  • Tarım ürününün kaynağı hakkında yeterli bilgiyi (izlenebilirliği) sağlar.
  • Tarım ürününde kalite ve güvenilirliği sağlar, tüketicilerin kalite, gıda güvenliği ile ilgili taleplerini başarı ile karşılar.

Perakendecilere Faydaları;

  • Kaliteli ürün yetiştiriciliğine olanak sağladığından, halk sağlığı ve tarım ürününün güvenilirliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır.
  • Üretici ile nitelikli anlaşma olanağı sağlar.
  • Tüketicinin ürüne olan güveniyle talepte artış beklenir.
  • Yasal düzenlemelere uygunluk göstermesi nedeniyle engellerin ortadan kalkmasına olanak sağlar.

Çevreye Faydaları;

• Korumacı bir yönetim planının uygulanması ile tarımın çevreye olan zararlı etkilerinin azaltılmasını sağlar.
• Sürdürülebilir doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlar.

İYİ TARIM UYGULAMALARINA GÖRE ÜRETİM NASIL YAPILIR?

İTU bütün tarımsal faaliyetler süresince kontrol ve denetim altında yapılan bir üretim biçimidir.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sertifikalandırılır. Bunun için üretici veya üretici birliklerinin yetkilendirilmiş bir kuruluşla sözleşme imzalamaları zorunludur.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İTU Yönetmeliği; İTU kriterlerine göre üretim yapan üreticilerin ve üretici birliklerinin görev ve sorumluluklarını :

a) Üretim alanlarında yaptıkları gübre, bitki koruma uygulamalarını ve gerekli olan diğer zorunlu uygulamaları kayıt altına almak,
b) Bitki koruma ve hayvan sağlığı ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanmak,
c) Üretimde hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadele yapmak,
d) Toprak, su, çevre ve insan sağlığını koruyucu tedbirler almak,
e) Toprak ve yaprak analizlerini yapmak/yaptırmak, gübrelemeyi analiz sonuçlarına göre uygulamak ve analiz sonuçlarını kayıt altında tutmak,
f) Sulama suyunu analiz ettirmek, önerilen miktar ve metotlarda uygulamak ve kayıt altına almak
olarak özetlemiştir.

İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Ülkemizde İyi Tarım Uygulamalarına uygun tarımsal üretim yapmak isteyen üretici veya üretici birliklerinin, ürünlerini belgelendirmeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluşlar (Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu) aracılığıyla iyi tarım kriterlerine göre yapılır.

Tarımsal üretim yapan üreticiler ile bu ürünleri paketleyen firmalar bir yıllık İyi Tarım Uygulamaları sertifikasını alabilmektedir.

Üreticiler tek tek sertifika alabilecekleri gibi, üye oldukları üretici birlikleri veya kooperatifler kanalıyla, grup halinde de alabilirler.

Üretici bir danışmandan yararlanarak veya bizzat kendisi öğrenerek, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) yönetmeliğine uygun üretim sistemini kurar ve İTU sertifikası vermeye yetkili bir kuruluşa başvurarak gerekli denetimi yaptırır.

İTU Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterlerine göre yapılan denetim sonucunun başarılı olması durumunda sertifikasını alabilir.

 

İletişim Bilgileri

Telefon:

0232 441 22 02

E-Mail:

info@eurocons.com.tr

Ofis Adresi:

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sokak No:6 Lider Centrio C Blok D:6 Bayraklı, İzmir