Bizi Arayın

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi’nin temel amacı gıda ve içecek tedarikinin güvenli koşullarda yapılarak tüketici haklarının güvence altına alınmasıdır. Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı (FFSC) tarafından kapsamı belirlenen ve hazırlanan FSSC 22000, gıda sektöründe faaliyet gösteren bütün gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi esnasında kullanılan uluslararası alanda kabul edilmiş ve temelini ISO’nun oluşturduğu belgelendirme programına denilmektedir.

FSSC 22000 Nedir?

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi kurulduğu günden bu tarafa dünyanın önde gelen belgelendirme programları arasında bulunmaktadır. Uluslararası gıda sektörünün gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş bir program olan FSSC 22000, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin üçüncü taraf bağımsız kuruluşlarca denetimini ve belgelendirilmesini sağlayan ISO temelli, bağımsız gıda güvenliği yönetim programı sunarak tüketici güvencesini bir nevi garanti altına almaktadır.

ISO 22000, ISO 22003 sistemlerinin de dahil olduğu Ön Gereksinim Programlarına (ÖGP) yönelik sektörlerin kendi koşullarına has teknik şartnameler ve ilave program ihtiyaçlarına dayanan FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi’nin kapsamının tümünü uluslararası bağımsız standartlar oluşturmaktadır.

Gıda güvenliği ve kalite gibi tüketici açısından büyük önem taşıyan sorumlulukların etkin bir şekilde yönetilmesine sunduğu geniş kapsamla yardımcı olan FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemini Global Safety Initiative (GFSI) tam manasıyla tanımaktadır. Ayrıca FSSC 22000 sisteminin oluşturulmasında gıda güvenliği ile alakalı dünyada söz sahibi çok sayıda kuruluş ve organizasyon yer almıştır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, European Cooperation for Accreditation (EA) tarafından da kabul edilmiştir. Bu program ise firmanın; gıda sektörü müşterilerinin, resmi makamların ve tüketicilerin tüm gereksinimlerini karşılayabilecek oldukça etkin ve sağlam yapıda gıda güvenliği yönetim sistemiyle yönetildiğini göstermektedir.

FFSC Sisteminin 2011 yılından bu tarafa tam üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE), FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi görevini de yerine getirmektedir.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi tasarlanırken, firmaların etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemi ve daha iyi üretim uygulamaları kurmalarının yanı sıra sürekli iyileştirme içerisinde olmalarına yardımcı olunması hedeflenmiştir.

FFSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Neden Tercih Edilmeli?

FFSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, günümüzde geçerliliğini koruyan ISO standartlarını, Ön Gereksinim Programlarına (ÖGP) yönelik sektörün kendisine has teknik şartnamelerini ve yasal gerekliliklerin yanı sıra HACCP ve Codex HACCP ilkelerini tam manasıyla kapsamaktadır.

Gıda güvenliği ve gıda kalitesi yönetimiyle sürdürülebilirlik, çevresel yönetim, sağlık ve güvenlik dahil diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonun sağlanmasında en etkili programlardan biridir.

Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI), FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemini tam manasıyla kabul etmektedir.

FSSC 22000 Sistemini kuran vakıf hiçbir şekilde kar amacı gütmediği gibi yönetiminde bağımsız paydaşlar kurulu vardır.

Gıda zincirinin her aşamasında şeffaflığın artmasını desteklemektedir.

Dünya genelinde kabul gören ve güvenilir bir uygulama olan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS), küçük ya da gelişmekte olan firmalara da uygulama hususunda olanak tanımaktadır.

Gıda Güvenliğinin Yönetimi ve Denetimi

İnsan sağlığı açısından oldukça önemli olan gıda güvenliğine her geçen gün daha fazla önem verilmektedir. Gıda güvenliği, dünya genelinde sadece tüketicileri değil, üreticileri ve firmaları da etkileyen bir husustur. Dünya genelinde piyasadaki gıdaların önemli bir kısmı güvenilir olsa da gıda güvenliğiyle alakalı yaşanan sansasyonel vakalardan dolayı tüketicilere yönelik gıda kaynaklı tehditler sürekli dikkatleri çekmektedir. Piyasada satışa sunulan kirlenmiş süt ve süt ürünlerine, bozuk sığır etlerine ve daha birçok gıda probleminden dolayı piyasadan çekilen ürünlere yönelik haberler uzun yıllardır gündemi meşgul etmektedir.  

Günümüzde on milyonlarca insan gıdadan kaynaklı hastalıklara yakalanmakta, sağlık ve sanayi sektöründe ise gıdadan kaynaklı her sene milyarlarca zarar yaşanmaktadır. Uluslararası alanda kabul edilmiş gıda güvenliği yönetim standardına gereksinim doğuran başlıca faktörler arasında gıda arzının günümüzde globalleşmesi ile gıda perakende sektörünün bütünleşmesi yer almaktadır.

GFSI tarafından kabul gören belgelendirme programları sayesinde global gıda tedarik zinciri kamusal ve özel sektörde etkili bir düzenleyici sisteme kavuşmuştur.

Üçüncü taraf belgelendirme ise firmalar tarafından yürütülen faaliyetlerin bağımsız bir kuruluşça denetlenmesini, firmaların yönetim sisteminin gıda güvenliği ve kalite standartlarına uygun olup olmadığının bağımsız bir şekilde tespit edilmesini amaçlamaktadır.

Uluslararası alanda tanınan bir yönetim programıyla gerçekleştirilen belgelendirme, tedarik zincirinde bilgi uyumsuzluğunu azalttığından dolayı dünya çapında anlaşılan tekdüze gıda işleme ve üretim standardı oluşturulmasına olanak tanımaktadır.

FSSC 22000 Kapsamı Nedir?

Gıda sektörü müşterilerinin, resmi makamların ve tüketici taleplerinin karşılanmasında etkili bir yönetim sisteminin kurulması için gerekli şartların tümünü FSSC 22000 kapsamaktadır.

Gıda tedarik zinciri içerisinde faaliyet gösteren firmaların büyüklüklerine ya da karmaşıklıklarına bakılmaksızın FSSC 22000 belgelendirmesinden istifade etmelerine olanak tanınmaktadır. FSSC 22000 belgelendirmesinden yararlanabilecek başlıca firmalar ise şöyle sıralanabilir;

Yumurta, süt, balık, et ve tavuk ürünleri gibi bozulma riski olan hayvansal ürünleri tedarik eden ve satan firmalar.

Paketlenen taze meyveler, korunmuş meyveler, taze meyve suları, paketlenmiş taze sebzeler ve korunmuş sebzeler gibi bozulma riski olan sebzeleri tedarik eden ve satan firmalar.

Bisküvi, konserve ürünler, yağ, aperatifler, içecekler, içme suyu, un, şeker, makarna, tuz gibi ortam sıcaklığında uzun raf ömrü olan ürünleri tedarik eden ve satan firmalar.

Mineraller, vitaminler, tatlandırıcılar, enzimler, biyolojik kültürler ve işleme yardımcıları gibi gıda bileşenlerini tedarik eden ve satan firmalar.

Balık yemi, hayvan yemi gibi hayvanlara yönelik yem ve gıda tedarik eden ve satan firmalar.

Gıda ürünleriyle doğrudan ya da dolaylı teması olan gıda ambalajlama malzemeleriyle ilgili faaliyet gösteren firmalar.

Balık, süt, bal, yumurta gibi birincil hayvansal ürünleri tedarik eden ve satan firmalar.

 

İletişim Bilgileri

Telefon:

0232 441 22 02

E-Mail:

info@eurocons.com.tr

Ofis Adresi:

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sokak No:6 Lider Centrio C Blok D:6 Bayraklı, İzmir