Bizi Arayın

BRC – KÜRESEL (GLOBAL) GIDA STANDARDI

BRCGS Gıda Güvenliği standardı dünyada ilk defa 1998 yılında yayınlanmıştır. Gıda güvenliği standardı, ürün bütünlüğünü, güvenliğini, kalitesini, işleme ve paketleme endüstrisini, gıda ve gıda güvenliği imalatını kapsayan kriterlere yönelik operasyonel kontrollerin yönetilmesini sağlayan bir çerçeve sunarak firmaların önemli pazarlara ulaşarak faaliyet göstermesine ve bu pazarlara hakim olmasına yardımcı olmaktadır.

İngiliz Perakendeciler Birliği tarafından Gıda Teknik Standartları’nın geliştirilmesine yönelik oluşturulan Küresel Gıda Güvenliği Sertifikası’nın kısaltılmışı olan BRCGS, tedarikçilerin uyum içerisinde çalışmasını ve perakendeciler tarafından satılan gıda ürünlerinin güvenliğini ve kalitesini kontrol etmeyi hedeflemektedir. BRCGS Gıda Güvenliği standartları oluşturulurken endüstrideki gereksinimler dikkate alınmıştır.

BRCGS Gıda Güvenliği sertifikasının günümüzdeki amacı dünya genelinde güvenli gıda üretiminin yanı sıra güvenilir tedarikçilerin seçiminin sağlanması için gereksinim duyulan kapsamın belirlenmesi ve uygulanmasıdır. BRCGS standartlarıyla gıda üretimi yapan üreticilerin perakendeciler tarafından değerlendirilmesidir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren gıda üreticileri ve perakendecilerin güvenlik ve kaliteye gereken itinayı göstermesini hedefleyen BRCGS, gıda üretim tesislerindeki hijyen standartlarının maksimum seviyede uygulanmasını hedeflemektedir.

BRCGS Gıda Güvenliği Sistemi Nasıl İşler?

Gıda firmalarının BRCGS Gıda Güvenliği standart koşullarını taşıyıp taşımadığı gerçekleştirilen denetimle tespit edildikten sonra koşulları taşıyan firmalara 6 aylık veya 1 yıllık olan iki tür belgeden biri verilmektedir. Firmalara verilen sertifikanın süresi belirlenirken tetkik esnasında aldığı sertifika derecesi dikkate alınmaktadır. BRCGS Gıda Güvenliği Standardı’nın 5 seviyesini AA, A, B, C ve D oluşturmaktadır. BRCGS Gıda Güvenliği Standardı’nda en yüksek seviyeyi AA oluşturmakta olup, A ve B seviyeleri de dahil üç sertifikanın geçerlilik tarihi 1 yıl olarak belirlenmiştir. C ve D seviyelerinde ise sertifika geçerlilik tarihi 6 ay olarak belirlenmiştir. Sertifikanın ilk tetkik tarihi baz alınarak 12 ay veya 6 aylık süre dolmadan yenileme denetimi yapılmalıdır.

Firmalar Açısından Kilit Öneme Sahip

İhracat ve ithalat yapmakta olan gıda ve gıda dışı firmaların uyması zorunlu olan standartların tümünü BRCGS belirlemektedir. Dünya genelinde perakende zincirindeki çok sayıda firma tarafından BRCGS sertifikası seçim kriteri olarak kullanılmaktadır. BRCGS standartlarını taşıyan firmaların hedef pazarlara ihracat yapması daha kolay olmaktadır.

Perakendeci ve üretici firmaların yerel ve küresel pazarda daha aktif olması için ticari, teknik ve operasyonel rehberlik sağlayan BRCGS sertifikasına gereksinimi vardır. Firmalar açısından kilit öneme sahip olan BRCGS, personelin yetkinliğini desteklemek içinde BRCGS Professional Programı geliştirmiştir.

BRCGS Gıda Güvenliği Standardı Hangi Kriterlere Sahiptir?

Tedarikçi firmalar, BRCGS Gıda Güvenliği Standartlarına uygun faaliyet gösterebilmek için bazı kriterlere uymak zorundadır. BRCGS standartlarının temelini oluşturan 7 grup ise şöyle sıralanabilir;

 • HACCP Tehlike Analizleri
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Gıda Güvenliği Kritik Kontrol Noktaları Sistemi
 • Gıda Güvenliği Ürün Kontrolü
 • Gıda Güvenliği Tesis Çevre Standartları
 • Gıda Güvenliği Personel Yeterliliği ve Hijyeni Standartları
 • Gıda Güvenliği Süreç Kontrolü

Dünyada 130’u Aşkın Ülke BRCGS Kullanıyor

BRCGS Gıda Güvenliği Sertifikası dünya genelinde 130’u aşkın ülkede kullanılmakta ve 30 bine yakın BRCGS sertifikalı firma bulunmaktadır. Gıda ve gıda dışı kategoriler içerisinde en hassas üçüncü taraf belgelendirme programlarını BRCGS işletmektedir. Gıda güvenliği standartlarından olan BRCGS standartlarını perakendeciler geliştirmiştir. Bu standartların dünya genelinde kabul gördüğü bilinmektedir. BRCGS sertifikasının belgelendirme işlemlerini bağımsız ve uluslararası akredite kuruluşları yapmaktadır. İlk defa 1998 yılında yayınlanan BRCGS standartlarının güncellemesi belli aralıklarla yapılmaktadır.

Gıda dışında faaliyet gösteren aracılar, toptancılar, depo ve sevkiyat faaliyeti yapan firmalar, tüketici ürünleri ve perakende sektörüyle alakalı standartları BRCGS belirlemektedir. Yakın zaman evvel glütensiz, etik ve bitki bazlı standartlarla alakalı sektörde oluşan boşluğu BRCGS standartları doldurmaktadır. Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde kendi programlarını güncelleyen BRCGS, pandemi sürecinde BRCGS sertifikalı firmalar için Türkçe kılavuzlarda yayınlıyor.

BRCGS Faydaları Nelerdir?

 • Tedarikçilerin tüketicilere daha fazla güvenmesini sağlamaktadır.
 • Üretimde verimliliğin artmasına destek olmaktadır.
 • Perakende dağıtım ağı sayesinde çok güçlü bağların kurulmasına yardımcı olmaktadır.
 • Gıda risklerini minimuma indirerek ekonomik anlamda firmaları desteklemektedir.
 • İç süreçlerdeki kontrolün etkinliğini artırdığı için hata riskini minimuma indirmektedir.
 • Kalite, ürün güvenliği ve hijyen gibi çok geniş bir kapsamda hizmet vermektedir.
 • Gıda güvenliğine yönelik proaktif yaklaşım geliştirmektedir.
 • Yasal gerekliliklere doğru, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde uyulmasını sağlamaktadır.
 • Müşterilerden gelen olumsuz geri bildirimleri azaltmaktadır.
 • Sektörün gelişmesine katkıda bulunduğu gibi beklentilerin farkında olunmasına yardımcı olmaktadır.
 • Paralel müşteri denetimlerinde daha etkili bir sistem kurmaktadır.
 • Standartlara dair bilinci artırmaktadır.

BRCGS Depolama ve Dağıtım

Ambalaj ve tüketici ürünlerinin lojistik operasyonlarında sürekli iyileştirmeyi hedefleyen BRCGS Depolama ve Dağıtım tasarımı özel olarak yapılmıştır. Bu sertifikaya hak kazanılması ürün güvenliği, kalite ve hijyene bağlılığı işaret etmektedir. Bu da markanın geniş tedarik zincirinin yanı sıra müşterilere de çok büyük bir güven vermektedir.

BRCGS Depolama ve Dağıtım sertifikasına sahip olunması birçok firmayla birlikte çalışma kabiliyetini artırdığından yeni iş fırsatlarına da kapı aralamaktadır.

Bu sertifikaya sahip olan firmalar, bu sertifikaya sahip olmayan firmalara kıyasla bir adım önde olduğu için rakip firmalarla olan rekabette büyük avantaj sağlamaktadır.

BRCGS Depolama ve Dağıtım, özel iş gereksinimlerine uygun hazırladığı özel paketlerle firmalara yardımcı olmaktadır. Ayrıca zamandan tasarruf edilmesinde ve maliyetlerin düşmesinde denetimlerin birleştirilmesi ve eksiksiz hizmet serisi oldukça etkili olmaktadır.

BRCGS Bitki Bazlı

Bitki bazlı ürünlere talep son senelerde arttı. Müşterilerin bu artan talebini karşılarken firmaların itibarını koruyan ve müşterilerin satın alma güvenini artıran BRCGS Bitki Bazlı ürün standardı, firmalara bitki bazlı gıda üretimlerinde yardımcı olmaktadır.

Bitki Bazlı BRCGS sertifikası, bitki bazlı ürünlerin profilini artırarak firmalara tüketici pazarında çok ciddi bir rekabet avantajı sağlamaktadır.

Firmaların yeni pazarlara ulaşmasını sağlayan bu sertifika, yarattığı iş fırsatlarıyla firmaların büyümesine destek olmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

Telefon:

0232 441 22 02

E-Mail:

info@eurocons.com.tr

Ofis Adresi:

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sokak No:6 Lider Centrio C Blok D:6 Bayraklı, İzmir