Bizi Arayın

IFS ULUSLARARASI GIDA STANDARDI

IFS, Uluslararası Gıda Standardı olarak da ifade edilmektedir. Ticaret Odası CIES’in, gıda güvenliğini 2000 yılında iyileştirme yoluna gitmesiyle ortaya çıkan bu standardın ISO 9000:2000’den farkı ise içeriğinde HACCP olmasıdır. Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa’da faaliyet gösteren 40 ticari işletme IFS standartlarının temelini atmıştır.

IFS Nedir?

Büyük ölçekli Avrupalı perakendecilerin İngiliz modelini tedarikçilerin denetlemesinde kullanmasıyla birlikte üçüncü taraf denetleme firmalarıyla faaliyetleri de başlamış oldu. Buna istinaden Alman ve Fransız perakendeciler tarafından IFS standardı şart koşuldu. Daha sonra Amerika’da da bu tür gıda uygulamalarına ve iş birliğine rastlanmıştır.

IFS ülkeler arasındaki gıda standardizasyonu Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) ile başlamıştır. Ticaret Odası (CIES) ve Global Food Business Forum tarafından gıda güvenliğinin 2000 yılında geliştirilmesiyle de ortaya çıkmıştır. IFS belgesi, müşteriyi ihtiyaçlarına yönlendirmenin yanı sıra ortaya çıkan problemlere çözümler üretmeyi de hedeflemektedir.

IFS Uluslararası Gıda Sertifikası Nedir?

Ticarette ve sanayide ürün akışını gerçekleştiren firma değerlendirme gıda güvenliği iş birliğinin en önemli organları arasında yer alan IFS Uluslararası Gıda Sertifikası, tüketicilerin her geçen gün artan ağır istekleri, mamul akışlarındaki globalleşme ve yükselen tazminat istek tehditleri karşısında zorunlu hale gelen tek tür kalite teminat standardının ilerletilmesi için oluşturulmuştur. Ticari markalar bakımından gıda güvenlik ve kalite standardının önemli bir parçası olan uluslararası gıda standardı IFS, Fransız Perakendeciler Birliği (FCD) ve Alman Perakendeciler Birliği (HDE) tarafından ilerletildi.

Üreticilerin ve gıda güvenliğinin kalite seviyelerinde eşit analiz için gerekli olan IFS Uluslararası Gıda Sertifikası, tarımsal üretim sürecini takip eden ve gıdanın işlendiği tüm üretim süreçlerini kapsamaktadır. IFS Uluslararası Gıda Güvenliği standartlarına Avusturya, Polonya, İsviçre ve İspanya’dan tüccarlar ciddi katkı sağladığı gibi gıda güvenliği standartlarını faaliyetlerinde uygulamaktadırlar.

Gıda üreticilerinin yanı sıra birincil gıda paketleyen firmalara da uygulanan IFS standartları, sadece depolama, dağıtım ve sevkiyat faaliyetleriyle uğraşan firmalar ile ithalatçılara uygulanmamaktadır.

Firmanın Avrupa Birliği kurallarına ve perakendecilerin kalite gereksinimlerine yönelik gıda ürünü imal ettiğinin bir nevi ispatı olan IFS sertifikası, Avrupalı Perakendecilere ürün pazarlamak için pazara giriş hakkı vermektedir. Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından IFS sertifikası, tıpkı Dutch HACCP, SQF ve BRC standartları gibi kabul görmektedir. Ayrıca IFS sertifikası Almanya, İsviçre, Fransa Polonya, İtalya, Avusturya, İspanya ve diğer Pazar alanlarında yeterli görüldüğü için kayda değer para ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Yine bazı firmalar tarafından bütün GFSI standartlarının kabul edilebileceği açıklandı.       

IFS’nin Amacı Nedir?

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların daha güvenilir gıda ürünlerini kendi pazarlarında satarak hem müşterilerin güvenini kazanmak, hem de rekabet avantajı sağlamak için global gıda güvenlik standardının hazırlanmasıdır. Bu standardın hazırlanması için ana kriterleri ortaya çıkartan GFSI, gıda güvenlik standardının ölçülebilir hale gelmesinde başrolü oynamıştır.

IFS Standardı’nın temel amaçları ise şöyle sıralanabilir;

 • Gıda güvenliğinin gelişmesine yönelik gereken desteğin verilmesi
 • Tedarikçinin taleplerine uygunluğun sağlanması
 • Gıda güvenliği kriterlerinin yanı sıra takip prosedürlerine standardizasyonun sağlanması
 • Uluslararası alanda kabul gören gıda güvenliği standartlarını da içine alan bir kapsam oluşturulması
 • Tedarikçi denetim sayısının azaltılması
 • Tedarikçilerin gıda güvenliğini kabul etmesi
 • Ürünün güvenliğinin ve kalitesinin geliştirilmesi
 • Personelin verimli çalışmasına yönelik koşulların geliştirilmesi
 • Rekabetçi yapıda olan pazarın yapılandırılması
 • Tedarik zincirinin tümünü kapsayan şeffaflık ile karşılaştırılabilirliğin tesis edilmesi
 • Ticaretin yanı sıra tedarikçide de masrafların aşağı çekilmesi
 • Tek tür denetim ağından oluşan ortak standardın oluşturulması
 • Akredite işlemleri tamamlanmış kalifiye sertifikalama firmaları ile denetçilerin iş başında olması

IFS Sertifikası İçin Gerekli İşlemler Hangileridir?

IFS sertifikasının alınması için yapılması gereken bazı işlemler ve takip edilmesi zorunlu bazı prosedürler bulunmaktadır. IFS sertifikası için yapılması gereken bazı işlemler ile takip edilmesi gereken prosedürler şöyle sırlanabilir;

 • IFS standardı edinmeye firma yetkilileri tarafından karar verilmesi
 • IFS standardının güncel versiyonuna sahip olunması
 • Sertifikanın alınacağı firmayla ilgili seçim yapılması
 • Mevcut duruma yönelik gerekli analizin yapılması
 • İnceleme kapsamının dahilinde olan inceleme tarihinin, analiz zamanının ve analiz sahasının tespit edilmesi
 • IFS sertifikası alınmasına yönelik talep doğrultusunda son durumun değerlendirilmesi için ön inceleme yapılması
 • İnceleme için anlaşılan tarihte profesyonel ve yetkin bir denetçinin ilgili mamul sınıfında analizi tamamlaması

IFS Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

IFS belgelendirme sürecinin işleyiş sürecinin firmalar tarafından bilinmesi büyük önem taşımaktadır. IFS belgelendirmenin işleyiş süreci şu şekildedir;

Firmalar, öncelikle IFS standardı tedarik etmeli ve kendi o anki durumlarını analiz etmelidir. Ayrıca ürün belgelendirmesinde belgelendirme firması tarafından akredite işlemi yapılmalıdır. İsteğe bağlı olarak ön inceleme işlemi tamamlanmalıdır.

Asgari 1,5 gün olan denetim işleminin süresi firmanın büyüklüğüne ve prosesine göre değişmektedir. Denetim işlemleri haberli bir şekilde yapılabileceği gibi habersiz olarak da yapılabilmektedir.

Belgelendirmenin yenileme işlemleri esnasında firmanın bütün gereksinimleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Denetim periyotları denetimin sonucuna göre 6 ay ya da 12 aylık iki ayrı periyot halinde yapılmaktadır.

IFS Gıda Güvenliği Standardının Faydaları Nelerdir?

IFS Gıda Güvenliği Standardı firmalara zaman ve para olarak çok ciddi avantajlar sağlamaktadır. IFS Gıda Güvenliği Standardı’nın firmalara sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir;

 • Avrupa pazarına ürün ihraç edilmesine yardımcı olmaktadır.
 • Tüketicinin itimadını artırmaktadır.
 • Firmaların uluslararası IFS veri bankasında tanınır olmasını sağlamaktadır.
 • İnceleme etkinliğini artırmaktadır.
 • Hata riskini en aza düşürmektedir.
 • Önemli gıda risklerini en aza indirmektedir.
 • Firmanın ağa olan uygunluğu ölçülebilmektedir.
 • Gıda güvenliğinde gereksinimlere uyumu kolaylaştırmaktadır.
 • GFSI onayı nedeniyle firmalar tarafından tercih edilmektedir.

Üretim departmanına olan faydaları ise şöyle sıralanabilir;

 • Gıda kanunlarına uygunluğun daha rahat gözlemlenmesini sağlamaktadır.
 • Yönetim, standartlar ve prosedürler arasındaki anlaşılabilirliği geliştirmektedir.
 • Müşteri analizleri ihtiyaçlarında azalmaya yardımcı olmaktadır.
 • Kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını desteklemektedir.
 • Tarafsız üçüncü kesim incelemelerine olanak tanımaktadır.
 • Çoklu incelemeleri birleştirdiği için toplam inceleme süresini kısaltmaktadır.
 • Risk tabanlı yaklaşım tarzına sahip olduğu için bireysel olarak uygulanmasında yüksek esneklik sağlamaktadır.

Pazarlama departmanına olan faydaları ise şöyle sıralanabilir;

 • Firmaların yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler imal etmesine destek olduğu için prestiji artırmaktadır.
 • Yüksek standartlara uyumlu olduğunu göstermek için IFS belgesinin ve logosunun kullanımına olanak sağlamaktadır.
 • Üçüncü kesim inceleme gereksinimi olan müşterilerle ticaret imkanı sağlamaktadır.

 

İletişim Bilgileri

Telefon:

0232 441 22 02

E-Mail:

info@eurocons.com.tr

Ofis Adresi:

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sokak No:6 Lider Centrio C Blok D:6 Bayraklı, İzmir