Bizi Arayın

OHSAS 18001

Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni, tetkik edilebilir ve uluslararası tanınan bir tetkik serisidir.

OHSAS 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda entegre b,r şekilde uygulanabilir. OHSAS 18001‘in amacı; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir.

OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004 ve ISO 9001:2000 ile daha uyumlu hale gelmiş, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili  etkinliği kanıtlanmış kavramları kapsaması sağlanmıştır.

OHSAS TARİHÇESİ ve İLGİLİ DİĞER STANDARDLAR

1974: Health & Safety at Work Act
1979:
BS 5750 Pt 1,2,&3
1987:
ISO 9000 Series
1991:
HS(G) 65 Successful health and safety mgt
1994:
ISO 9000 Revised & BS 5750 became obsolete
1996:
ISO 14001 : 1996 published
1996:
BS 8800 Guide to OH&S management systems
1999:
OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series)
2007:
OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series)

OHSAS 18001 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler ve Tarifler
4.ISG Yönetim Sistemi Unsurları
4.1 Genel Şartlar
4.2 ISG Politikası
4.3 Planlama
4.4.Uygulama ve Çalıştırma
4.5. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi

OHSAS18001 iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO9001 (QMS) ve ISO14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

OHSAS 18001’İN FAYDALARI

  • Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.
  • Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.
  • Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
  • ISO 9000 veya ISO 14001‘e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.
  • Geçerli kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır.
  • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır.
  • Kaza maliyetlerini düşürür.
  • Çalışanlarda motivasyonu arttırır.
  • Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.
  • Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.

İletişim Bilgileri

Telefon:

0232 441 22 02

E-Mail:

info@eurocons.com.tr

Ofis Adresi:

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sokak No:6 Lider Centrio C Blok D:6 Bayraklı, İzmir