Bizi Arayın

ISO 22716 Belgesi

Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları (GMP) anlamına gelen ISO 22716, kozmetik sektöründe yeni Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerinin temelini oluşturmaktadır. Tüketici güvenliğinin sağlanmasına yönelik çok yüksek gereksinimleri içinde barındıran ISO 22716 kalite standartları ile bir bakıma tüketici sağlığı garanti altına alınmaktadır. ISO 22716 standardının içerisinde barındırdığı yeni yasal gereksinimler sayesinde Avrupa pazarında dolaşmakta olan kozmetik ürünlerin hepsinin ISO 22716 standartları kapsamında Kozmetik İyi Üretim Uygulamalarına uygun olarak üretilmiş olması zorunludur. Kozmetik üretim zincirinde faaliyet gösteren katılımcıların hepsiyle standart olarak direkt bağlantı kurulmaktadır. ISO 22716 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları kapsamına malzeme üreticileri, distribütör, son ürün birleştiricileri, ithalatçılar ve ihracatçılar dahil olmak üzere bütün katılımcılar girmekte olup, bunlara yönelik yeni sorumlulukların tanımlaması da yapılmıştır.

ISO 22716 Belgesi Nedir?

Avrupa pazarında dolaşmakta olan kozmetik ürünlerin hepsinin ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları standartları kapsamında tanımlaması yapıldığından dolayı bu standartlara uygun olarak üretilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Diğer zorunluluklar ise hem üreticiler, hem de dağıtıcılar bakımından artan sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Avrupa komisyonuna tanıtım esnasında toksik madde içeren ürünlere dair ürün etiketlemesi, ürün dosyası ve zorunlu bildirim şart koşulmuştur. Kozmetik pazarı gelişmiş olan ülkeler ise ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamalarını uygulaması zorunlu standartlar olarak görmesiyle birlikte pazarlarına entegre edeceklerdir.

ISO 22716 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları standartları sektörde bugüne dek edinilmiş tecrübeleri, organizasyonel kılavuzları ve işletme kurallarını kapsamaktadır. Bu standartlar oluşturulurken odaklanılan etkiler arasında insan, yönetimsel ve teknik etkenlerin üretim kalitesine etkileri yer almaktadır. Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları (GMP), kozmetik bir üründen beklenen teknik özellikleri kapsayan faaliyetlerin tanımlanmasını amaçlamaktadır. Bu standartların iyi uygulanması halinde kozmetik ürün güvenirlilik kazanmaktadır. Kozmetikte İyi Üretim Uygulamalarını tanımlayan standarda ISO 22716 denilmektedir. Kozmetik sektöründeki profesyonellerle işbirliği yapılarak yazılan bu standartlar, aynı zamanda en iyi sınıf yöntemlerini de teşvik ederek üretimi iyileşmesine yardımcı olmaktadır. ISO 22716 standartlarının kapsamı üretim aktiviteleriyle sınırlandırılmadığı için depolama, kontrol ve sevkiyat faaliyetlerini de kapsamaktadır.

ISO 22716 standartları kapsamında yapılan denetimler sayesinde hammadde üreticilerinden üretimi tamamlanmış kozmetik ürünlerin imalatına kadar kozmetik ürünlere dair farmasötik ürün tedarik zincirleriyle alakalı gereklilikler rahatlıkla anlaşılmaktadır. Yine bu standartlar, GMP ilkeleriyle birlikte ISO 22716 maddeleri kapsamında kalite yönetim sisteminin oluşturulabilmesi için özel gerekliliklere de açıklık getirmektedir.
GMP kapsamında gerçekleştirilen denetimler, Kozmetik Endüstrisine GM geliştirilmesi, uygulanması ve yönetiminde görevli herkes açısından bir nevi giriş niteliğinde olmakla birlikte kozmetik ürünlerin üretiminde GMP uyumlu olmayı isteyen firmaları alakadar etmektedir. Ayrıca ISO 22716 standardı başka bir yönetim sistemiyle de rahatlıkla entegre edilebilmektedir.

ISO 22716 Belgesini Kimler Alabilir?

Rakiplerine karşı avantaj sağlayarak bir adım önde olmak isteyen firmalar, ISO 22716 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Sistemini kurmaktadır. Kozmetik Yönetmeliği’nin tanımladığı kapsamda herhangi bir kozmetik ürününü üreten, imal eden, iyileştiren, herhangi bir kozmetik ürüne adını, ticari markasını ya da ayırt edici işaretini ürünün üstüne yerleştiren gerçek ve tüzel kişilerin tümü üretici firma kapsamına girmekte olup, üretici firma niteliğini taşıyan firmaların tümü ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Sistemi almak için başvuru yapabilirler.

Doğrudan üretici firma niteliği taşımasa da ürünün tedarik zincirinin herhangi bir yerinde bulunan ve ürünün güvenliğine yönelik özellikleri gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda etkileyebilen gerçek ve tüzel kişilerde üretici firma niteliği taşımaktadır. Bu nedenle tedarikçi firmaların hepsi de ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Sistemi almak için başvuru yapabilirler.

Kozmetik ürününü üreten firmanın yurt dışında olması halinde bu firmanın ülkemizde yetkilendirdiği temsilci ya da ithalatçı firmada üretici firma kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu nitelikte faaliyet gerçekleştiren temsilci ya da ithalatçı firmalarda ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Sistemi almak için başvuru yapabilirler.

ISO 22716 Belgesi Faydaları Nelerdir?

Bir ürün daha üretim aşamasındayken iç ve dış etkenlerden dolayı kirlenme riski bulunmaktadır. Bu riski en aza indirmek ya da tümüyle ortadan kaldırmak için üretimi gerçekleştiren firmanın iç ve dış etkenlere karşı alması gereken tedbirleri İyi Üretim Uygulamaları belirlemektedir. Üretilen ürünlerde istenilen kalitenin yakalanmasında hammadde, ürün tasarımı, işleme, paketleme, üretim, depolama ve dağıtım gibi üretim aşamalarının hepsinde uygulanması gereken teknikler dizisi İyi Üretim Uygulamaları kapsamında yer almaktadır.

Üretimde kalite yaklaşımı İyi Üretim Uygulamalarını ifade etmektedir. İyi Üretim Uygulamaları gıda sektörü için çok önemli olsa da insan sağlığına doğrudan etkisi olan kozmetik sektörünü de kapsamakla birlikte bu sektörde faaliyet gösteren firmaların, profesyonel şekilde çalışmasını sağlayarak üretim aşamasını daha güvenilir hale getirmektedir.

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmaları her yönüyle ve farklı kriterlerle değerlendiren ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, firmaların sahip olması zorunlu temel özelliklerin yanı sıra üretim süreci aşamalarının tümünü kapsamaktadır.

İyi Üretim Uygulamalarının önceliği gıda sektörü olsa da deterjan ve temizlik ürünlerinin de kozmetik sektöründe değerlendirilmesiyle birlikte kozmetik yasası kabul edilmiş ve böylelikle kozmetik sektörü de İyi Üretim Uygulamaları kapsamına girmiştir. Kozmetik sektörünün bu kapsama girmesiyle birlikte üretimin yapıldığı yer, çevre şartları, üretimin yapıldığı makinalar ile ekipmanlar, üretim süreci, üretimde görev alan personelin özellikleri, hammadde kalitesi ve güvenirliliği İyi Üretim Uygulamaları standartlarına göre değerlendirilmekte ve kontrol altına alınmaktadır.

Şirket ve firmalarında ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Sistemini kuran ve ISO 22716 belgesini almaya hak kazanan firmalar sayısız avantajlar elde etmektedir. ISO 22716 belgesinin işletmelere sağladığı başlıca faydalar ise şöyle sıralanabilir;

  • Firmanın prestiji yükseldiği için rekabet avantajı sağlamaktadır.
  • ISO 22716 belgesini almaya hak kazanılması firmanın piyasadaki itibarını artırmaktadır.
  • Üretim aşamaları ve tedarikçi zinciri yasal düzenlemelere uyumlu hale gelmektedir. Böylelikle Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlere her an hazır olunmaktadır.  
  • Personelin daha da motive olmasını sağlamaktadır. 
  • Personelin firmaya karşı olan bağlılık hissini artırmaktadır.
  • Uluslararası piyasalarda firmayı daha rekabet edebilir hale getirmektedir.
  • Maliyetleri aşağı çekmektedir.
  • Firmayı küresel ticarette daha avantajlı hale getirmektedir.

Kozmetik ürünlerinin üretiminde temel kriterleri belirleyen ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından yapılan düzenlemelerin temel taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Tüketici güvenliği ile ilgili yüksek gereksinimleri ISO 22716 içermektedir.

ISO 22716 Belgesinin Temel Prensipleri Nelerdir?

Avrupa Birliği ülkeleri pazarlarındaki kozmetik ürünlerin tümü ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Sistemi standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Zaten bu zorunluluk arz etmektedir. Toksik içeren maddelere dair ürün etiketlemesi ve kozmetik ürünün daha kapsamlı şekilde sunulması çok önemlidir. Ayrıca sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil, kozmetik pazarı gelişmiş diğer ülkeler tarafından da ISO 22716 standartlarının uygulanması zorunluluk arz ettiği için bu standartları kendi pazarlarına adapte etmeye çalışmaktadırlar.

ISO 22716 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları Sistemini kuran firmalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hammadde üreticilerinden kozmetik ürünlerin imalatına kadar gereksinim duyulan temel prensiplerin tümünde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılmaz.

ISO 22716 standartlarının ilk temel prensibini kozmetik ürünleri kullanan tüketicilerde güven uyandırması oluşturmaktadır. Kozmetik ürünlerini ISO 22716 sistemini kurarak ve yöneterek üreten firmalar, müşterilerinin tereddüt ettiği noktaların hepsini ortadan kaldırdığı gibi müşterilerine güven duygusu aşılamaktadır. Yine ISO 22716 belgesi olan firmalar, üretim ve tedarik aşamasında zorunlu olan gerekliliklerin tümünü yerine getirdiğini bağımsız bir belgelendirme kuruluşuna onaylatmaktadır. Bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen bu onay ise müşteride güven uyandırmakta en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Müşteride güven duygusunu artıran diğer bir faktör ise ISO 22716 belgesine sahip olan firmaların sürekli denetim altında olmasıdır.

ISO 22716 standartlarının ikinci temel prensibini ise firma lehine farklılık yaratması oluşturmaktadır. ISO 22716 belgesine sahip olan firma, piyasada çok ciddi bir rekabet avantajı elde etmiş olur. Bu rekabet avantajı ise iç piyasaların yanı sıra küresel piyasalarda da firmayı daha güçlü kılmaktadır.

ISO 22716 standartlarının üçüncü temel prensibini de firmanın kalite standardını yükseltmesi oluşturmaktadır. ISO 22716 standartlarının özünü de Toplam Kalite Yönetimi oluşturur. Firmadaki çalışma ortamının bu standartlara uygun olması, personelle alakalı kriterlerin belirlenmesi, iş süreçlerinin tespit edilerek dokümante edilmesi, uygulamaya yönelik talimatların hazır olması personelin motivasyonunu yükselteceği için maliyetler düştüğü gibi kalitede yükselmektedir.

Kozmetik firmalarının küresel pazarda faaliyet gösterebilmeleri ISO 22716 belgesine sahip olmalarına ve bu standartların gereklerine uygun hareket etmelerine bağlıdır.

İletişim Bilgileri

Telefon:

0232 441 22 02

E-Mail:

info@eurocons.com.tr

Ofis Adresi:

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sokak No:6 Lider Centrio C Blok D:6 Bayraklı, İzmir