iso 9001, iso 9001 belgesi, iso 22000, tse hizmet yeterlilik belgesi, iso 9000 kalite belgesi, iso danışmanlık eğitim ve kalibrasyon izmir, iso9000 izmir, ıso 9001,izmir iso 14001, iso14001 izmir
iso 9001 izmir
Eurocons Eğitim ve Danışmanlık Anasayfa

BAŞVURU REFERANSLAR

Kurumsal
Hizmetler
Bilgi Bankası
Eğitimler
İletişim
 
Bilgi Bankası - izmir danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 
SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ilk olarak 1997  yılı Ekim ayında, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayarak, SAI (Social Accountibility International) Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yayınlanmıştır. İlk tedarikçi değerlendirme standardı olarak kabul edilen SA 8000 2001 yılında revize edilmiştir. SA 8000 bazı ILO sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel alınarak işçi sendikaları, insan hakları ve çocuk hakları örgütleri, akademisyenler ve işverenlerin oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır.
ISO standartları kalite yönetim sistemi ve çevre yönetim sistemi için süreç tabanlı, hizmet ve üretim sektörlerinin her ikisinde de uygulanabilen standartlardır. SA 8000 standardı ise daha az süreç tabanlı, daha fazla kuralcı ve sonuç odaklıdır. SA 8000 üretim sektörü ile daha fazla ilgilidir ve denetimleri ISO 9000 ve ISO 14000'de olduğu gibi sadece süreç yerinde değil, aynı zamanda işgörenler, pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar ile görüşmeleri ve çalışma ortamı dışında gerekli olan yerlerin ziyaretlerini de kapsar.
Türkiye'de SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardına sahip 6 firma bulunmaktadır. Bu firmalar; Marshall Boya, Beko, Alorka Carrier, Topkapı İplik, Socotab Tütün, Yeşim Tekstil'dir.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı'na İhtiyaç Duyulma Sebepleri

SA 8000 Standardı'na ihtiyaç duyulmasının nedenleri, gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşullarının artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşmış olması, sivil toplum örgütlerinin çalışma koşullarını iyileştirme yönündeki çabaları ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararı verirken kar kadar, aday örgütlerin sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de dikkate almaya başlamaları olarak sayılabilir.
Dünyaca ünlü şirketler az gelişmiş ülkelerdeki fakir ülkelerdeki kötü çalışma koşullarını kendi lehlerine kullanmakta ve üretimlerini bu ülkelerde yapmaktadırlar. Ancak bu uygulamaları yaptıkları öğrenilen şirketler halkın ve sivil toplum kuruluşlarının tepkileri ile karşılaşmaktadırlar. Bu tür tepki ve protestolar SA 8000 standardının oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanında, bilinçlenen müşteriler satın aldıkları ürünleri üreten şirketlerin sosyal sorumluluklarını sorgulamaya başlamışlardır. Bu nedenle Amerika' da ki birçok ürünün üzerinde "bu top için ne çocuk ne de köle işgören çalıştırılmıştır" gibi ifadeler bulunmaktadır.

SA 8000 Sosyal sorumluluk standardının Firmalara Olan Faydaları ve Maliyetleri

SA 8000'in faydaları;

- İnsan kaynaklarına yatırım

- İnsan kaynaklarına yatırım

- İşgörenlerin moral ve motivasyonlarında artış

- İşgörenlerin moral ve motivasyonlarında artış

- Uluslar arası ve yerel pazarda prestij

- Uluslar arası ve yerel pazarda prestij

- Yatırımcıların ve tüketicilerin şirkete olan artan güveni

- Yatırımcıların ve tüketicilerin şirkete olan artan güveni

- Tedarikçilerin yakından denetilmesi ürün kalitesinde ve yönetim performansında artış

- Tedarikçilerin yakından denetilmesi ürün kalitesinde ve yönetim performansında artış

- Azalan işgören devamsızlığı, iş kazaları

- Artan örgütsel bağlılık ve iş doyumu

- Düşen iş gücü maliyei

- Düşen üretim maliyetleri

SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı ile ilgili olan maliyetleri 4 başlık altında incelemek mümkündür. İlk üç maddedeki maliyetler belgeyi almak isteyen şirketlerle ilgilidir, ancak şirket bu maliyetleri ilgili taraflar ve şirketten SA 8000 belgesi olan tedarikçiler ile çalışmayı tercih eden müşteri ile paylaşılabilir. SA 8000 ile ilgili maliyetler aşağıda verilmiştir.

 1. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri başlatma ve uygulamanın maliyetleri
 2. Denetime hazırlanma maliyeti
 3. Belgelendirme maliyeti
 4. Belgelendirme denetiminde uygunsuzluk tespit edilirse, bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan düzeltici faaliyetlerin maliyeti

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Belgelendirme Süreci

         SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı denetimi SAI tarafından değil, SAI tarafından akredite edilmiş, bağımsız belgelendirme firmalarınca yapılır. Belgelendirme firmaları belirli sürelerde SAI tarafından, SA 80000 denetimlerinin uygunluğunun araştırılması için denetlenirler. SA 8000 standardına göre akredite olabilmek için belgelendirme firmaları, ISO/ISO/IEC Guide 62, SAI Guideline I dokümanlarındaki maddeleri karşılamak zorundadırlar. Belgelendirme firmalarında SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardını denetlemek için çalışan denetçiler SA 8000 denetçi eğitimini almalılar ve bu eğitim sonunda uygulanan sınavdan başarı ile geçmiş olmalılardır. Dünyada SA 8000 belgesi verebilen belgelendirme firmaları Tablo 3'de gösterilmiştir.


 Dünyadaki SA 8000 Belgelendirme Şirketleri

ALGI

CISE

RINA S.P.A

TUV Rheinland Group

BSI

CSCC

SGS-SCS

TUV Sud Grup

BVQI

DNV

TUV Asia Pacific L.t.d

UL (Underwriters Laboratories Inc.)

         SA 8000 belgelendirme dört aşamadan oluşmaktadır.

 1. Planlama: Denetime girecek olan örgüt üst yönetimi, belgelendirmeden sorumlu olacak, konu ile ilgili bilgisi ve deneyimi olan bir çalışanı denetimden sorumlu olarak görevlendirir.
 2. Uygulama: SA 8000 standardının maddelerini uygulandığına dair kayıtlar tutulur.
 3. Kontrol: Örgüt kendini hazır hissettiğinde bir ön denetim yapılabilir. Bu ön denetimde çıkan uygunsuzluklar belgelendirme denetimini etkilemez. Ön denetimde ortaya çıkan uygunsuzluklar belgelendirme denetiminden önce düzeltilebilir.
 4. Periyodik kontrol: SA 8000 belgesi 3 yıl geçerlidir. Her 6 ayda bir şirket gözetim denetimlerine girer. Bu şekilde örgütün standardın gerekliliklerine sürekli olarak uyup uymadığı kontrol edilir.
           

SA 8000 belgesi hiçbir ülkede yasal olarak örgütlerin alması gereken zorunlu bir belge değildir. Ancak özellikle üretim yapan örgütler SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının örgütlerinde sağladığı yararlardan ötürü almaktadırlar. SA 8000 belgesini almaya hak kazanan dünyadaki tüm şirketlerin listesine www.sa-intl.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Ülkeler Bazında SA 8000 Belgeli Firma Sayıları

Ülke

Firma Sayısı

Ülke

Firma Sayısı

Italya

395

Türkiye

6

Hindistan

141

Arjantin

5

Çin

129

Yunanistan  

5

Brezilya

99

Kore

5

Diğer

77

Belçika

4

Pakistan 

53

Bolivya

4

Vietnam  

30

Fransa

4

Tayland 

21

Hong Kong

4

İspanya  

15

Romanya

4

Sri Lanka

8

İngiltere

4

Tayvan  

8

Portekiz

3

Endonezya 

7

Bangladeş

2

Polonya  

7

Kosta Rica

2

İsviçre

7

Çek Cumhuriyeti

2

Israil

6

Japonya

2

Filipinler

6

Malezya

2

Mauritius

2

SA 8000 Maddeleri

 1. Çocuk işgören: 15 yaşın altında çocuk işgören çalıştırılamaz. Bu yaşın üzerindeki çocuk işgören eğer okula da devam ediyorsa, iş için harcayacağı toplam zaman, günde (iş+okul+ulaşım dahil) 10 saati geçemez.
 2. Zorla çalıştırma: Firma zorla işgören çalıştıramaz veya işgörenlerin, kimliklerini ya da belli bir "depozit"i işletmeye bırakmalarını isteyemez.
 3. Sağlık ve Güvenlik: Firmasağlık ve güvenlik ile ilgili risklerin uzun ve kısa dönemde en aza indirilmesi için çalışmaların ve ölçümlerin yapıldığı bir çalışma ortamı sağlamalıdır.
 4. Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü: Firmaların işgörenlerin sendika kurma, sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkını hiçbir şekilde engelleyemez.
 5. Ayrımcılık: Firma işgörenlerine işe almada, ücret vermede, eğitimde, terfide, işten çıkarma ya da emeklilikte hiçbir konuda ayrımcılık yapmayacaktır.
 6. Disiplin Uygulamaları: Şirket bedensel cezalandırma, zihinsel ya da fiziksel baskı ve sözlü terbiyesizlik içeren davranışlar içine girmeyecek ve girilmesine de destek vermeyecektir.
 7. Çalışma saatleri: İşgörenler haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve (kısa dönemli olağan üstü iş koşulları hariç) fazla mesailer, haftalık 12 saati geçemez.
 8. Ücret: Ücretler en azından ülkenin "asgari ücret" seviyesinde ve personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmak zorundadır.
 9. Yönetim Sistemleri: Üst yönetim firmanın standardın gerekliliklerine uygunluğundan sorumludur.
 
 
Kısayollar: iso 9001:2008 | iso 27001 belgesi | iso 22000 | iso 9001 izmir | iso belgesi | marka tescil S.S.S | Şartlar ve Gizlilik | Site Haritası

© 2018 Bu sitenin tüm hakları EUROCONS LTD. ŞTİ.' ne aittir. Şirket, EUROCONS ® markası ile CE - TSE - TSEK - Hizmet Yeterlilik Belgesi - ISO Serisi (9001-14001-18001-22000-13485-16949) standartları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

izmir seo uzmanı