iso 9001, iso 9001 belgesi, iso 22000, tse hizmet yeterlilik belgesi, iso 9000 kalite belgesi, iso danışmanlık eğitim ve kalibrasyon izmir, iso9000 izmir, ıso 9001,izmir iso 14001, iso14001 izmir
iso 9001 izmir
Eurocons Eğitim ve Danışmanlık Anasayfa

BAŞVURU REFERANSLAR

Kurumsal
Hizmetler
Bilgi Bankası
Eğitimler
İletişim
 
izmir danışmanlık ve eğitim hizmetleri
Sistem Danışmanlık
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
ISO 22000:2005
ISO TS 16949:2002

OHSAS 18001:2007
ISO 13485:2003
   
BRC

IFS
HELAL GIDA
   
Ürün Belgelendirme

CE
GOST-R
UkrSEPRO

TSE HYB
   
Sistem Belgelendirme

ISO 22000
 
ISO 14001:2004 - ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO (Uluslar arası Standard Organizasyonu) tarafından TC 207 Çevresel Yönetim Teknik Komitesi tarafından oluşturulmuş standarttır.
 
ISO 14001 STANDARDININ TARİHÇESİ
 
1973: Avrupa birliği ilkeleri I. Eylem planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu önlemleri uygulamaya koymak için)
1992:
BS 7750 Standardı
1992:
Rio Deklarasyonu
1993:
ISO tarafından 14000 ailesi Standardlarını geliştirmek için ISO/TC 207. Çevresel Yönetim Teknik Komitesi
  kurulmuştur
1994:
TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri - Genel Özellikler)
1996:
ISO 14001 standardı
 
ISO 14001 STANDARD PRENSİPLERİ
 
Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.
 
Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.
 
Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.
 
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.
 
Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.
 
ISO 14000 SERİSİ STANDARTLAR
 
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
ISO 14004:
Çevre Yönetimi - Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici
  Teknikler İçin Genel Kılavuz
ISO 14020:
Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
ISO 14031:
Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz
ISO 14040:
Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar
ISO 19011:
Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz
 
ISO 14001 STANDARDININ MADDE BAŞLIKLARI
 
1. Kapsam
2. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3. Terimler ve tarifler
4. Çevre yönetim sisteminin şartları
   4.1. Genel şartlar
   4.2. Çevre politikası
   4.3. Planlama
         4.3.1. Çevre boyutları
         4.3.2. Yasal ve diğer şartlar
         4.3.3. Amaçlar, hedefler ve program/programlar
   4.4. Uygulama ve faaliyetler
         4.4.1. Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki
         4.4.2. Uzmanlık, eğitim ve farkında olma
         4.4.3. İletişim
         4.4.4. Dokümantasyon
         4.4.5. Dokümanların kontrolü
         4.4.6. Faaliyetlerin kontrolü
         4.4.7. Acil duruma hazır olma ve müdahale
   4.5. Kontrol etme
        4.5.1. İzleme ve ölçme
        4.5.2. Uygunluğun değerlendirilmesi
        4.5.3. Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet
        4.5.4. Kayıtların kontrolü
        4.5.5. İç tetkik
   4.6. Yönetimin gözden geçirmesi
 
ISO 14001 FAYDALARI
 
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamiyle ortadan kaldırılır.
 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmis çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 -Belgesi ile gösterilebilir.
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder.
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma sansı artar.
 • Kaynakların etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
 
 
Kısayollar: iso 9001:2008 | iso 27001 belgesi | iso 22000 | iso 9001 izmir | iso belgesi | marka tescil S.S.S | Şartlar ve Gizlilik | Site Haritası

© 2018 Bu sitenin tüm hakları EUROCONS LTD. ŞTİ.' ne aittir. Şirket, EUROCONS ® markası ile CE - TSE - TSEK - Hizmet Yeterlilik Belgesi - ISO Serisi (9001-14001-18001-22000-13485-16949) standartları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

izmir seo uzmanı