iso 9001, iso 9001 belgesi, iso 22000, tse hizmet yeterlilik belgesi, iso 9000 kalite belgesi, iso danışmanlık eğitim ve kalibrasyon izmir, iso9000 izmir, ıso 9001,izmir iso 14001, iso14001 izmir
iso 9001 izmir
Eurocons Eğitim ve Danışmanlık Anasayfa

BAŞVURU REFERANSLAR

Kurumsal
Hizmetler
Bilgi Bankası
Eğitimler
İletişim
 
Bilgi Bankası - izmir danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNE GEÇİŞ

Kalite Sistemleri uygulama süreçlerindeki son dönem gelişmeler, mevcut kalite sistemlerinin entegrasyonu ya da yeni kurulacak sistemlerin mevcut sistem altyapıları ile minimum ortak unsurları ile örtüştürülmesine önemle dikkat çekmektedir. Özellikle ISO 9001:2000 revizyonu ile tetiklenen, (Sürekli Gelişim) temel prensibi doğrultusunda paralel bir sürece iten söz konusu gelişmeler sistemlerin uygulayıcı ve sahipleri olan kuruluşlarımızda beklenen yanıtı, giderek artan bir ilgi ile bulmaktadır. Bu gelişim sürecinin, beklenen ISO 14001:2004 revizyonu ile artarak gündeme geleceği ve entegrasyon sürecinin hızlanarak pekişeceğini öngörmek yanlış olmayacaktır.

Kalite, Çevre, sağlık, Güvenlik ve diğer yönetim sistemlerinin yanı sıra otomotiv, gıda, inşaat ve benzeri sektörlerde dikkat çeken sektör spesifik standartlar, uygulama süreçlerinde ki ortak unsurları ile entegre uygulanabilme fırsatları yaratmaktadır. Uygulama süreçlerinde, bu fırsat iyi analiz edilmeli, doğru ve bilinçli şekilde yürütülmelidir. İşte bu noktada Euro Cons olarak üzerimize düşen katkıyı sağlamak konusunda ısrar ve istekliliğimizi vurgulamak isteriz.

Entegre yönetim sistemlerinde "Sürekli Gelişim" odaklı ortak yaklaşımlar, kalite yönetim sistem süreçlerinin, çevre yönetim süreçlerinin, sağlık ve güvenlik süreçlerinin ve diğer ortak unsurları kapsayacak şekilde genişletilmesi, söz konusu uygulamaların örtüşmesinde önemli bir araç ve tercih olacaktır. Bu aşamada Çevre Yönetim Sistemi için kritik bir unsur olan "İlgi Grupları" odaklı yaklaşım, sağlık ve güvenlik sistemi için "Çalışanlar", kalite sistemleri için "Müşteriler" ve her üç yönetim sistem altyapısı için "Tedarikçilik İşleri Sahipleri" ne dair süreçler ortak unsurlar olarak entegre yönetilmelidir.

Entegre yönetim Sistemlerinin uygulanma aşamalarında;

wKuruluş yapısı ve uygunluk süreçlerinin en uygun entegrasyon metodu seçimleri ve kuruluşlar bazında ihtiyaç ve mevcut altyapıya uygun şekilde adapte eilmeli,
wOrtak konsept ve yaklaşımlar uygulamalara eksiksiz yansımalı,
wEntegre yönetim sistemlerinin yansımaları tüm faaliyet süreçlerinde algılanmalı ve uygulanmalıdır.
wEntegre uygulama süreçlerine geçişte kilometre taşları olan "Sürekli Gelişim"; "İlgi Gruplar Odaklılık";"Entegre Döküman Yapısı" özenle analiz edilmeli ve başarılmalı
wOrganizasyonel yapı ve planlama da entegrasyon sağlanmalı,
wUygulamaların etkinlik ve uygulanabilirliği kısa aralıklarla izlenmeli,
wSistem performansları sürekli analiz eilmeli ve değerlendirlmeli,
wYönetim Sistemlerinin "Sürekli Gelişimi" somut yaklaşımlarla ispatlanmalıdır

Kalite Yönetim Sistemlerinde entegrasyon ile elde edebileceğimiz avantajlar, sadece insan ve zaman kaynakları ile optimum seviyede kullanılacak organizasyona avantajlar ile sınırlı kalmayacaktır.

Bu süreç ile elde edebileceğimiz;

wPazarda imaj, bilinirlik ve öncülük; rekabet avantajları,
wFinansal ve hukuki açıdan sistematik analiz ve durum takipleri,
wStratejik öngörülerle önceden fark edilen fırsatlar,
wKuruluş içi avantajlar

-Faaliyet süreçlerinde sistematik ve kesintisiz uygulamalar
-Entegre döküman yapısı ile uygulama ve takip avantajları, kullanıcı dostu  sistem altyapıları
-Ortak denetim ve kontrol uygulama fırsatları
-Artan ticari avantajlar
-Çalışan memnuniyeti ve bağlılık, motive olan işgücü
-Müşteri memnuniyeti, toplumda bilinirlik ve doğru algılanmada
dikkate değer unsurlardır.

Entegre sistemlerde mevcut ortak unsurların paralel yaklaşımlarla yönetimi ile; uygulama ve ortak sorumlulukların kuruluş çalışanlarınca en üst seviyede kabul görülmesi uygulama süreçlerinde paylaşımı arttıracak ve sorumluluk sahibi çalışanların aşırı yüklenme sorunlarının bertarafını sağlayacaktır. Ayrıca, ortak döküman altyapısı, sistemlerde mevcut kritik ve hedef unsurların en iyi şekilde koordine edilmesi ve farklı prosedür altyapılarının bilinme ve uygulanma performanslarına olumlu katkı sağlayacaktır.

Daha geniş bir perspektifle bakıldığında, sistemlerin ortak uygulanma ve geliştirilerek sürdürme fırsatlarının yanı sıra, ortak prosedürel yapıları ile denetim ve denetim süreçleri sonucu elde edilen çıktıların fayda ve güvenilirliği açılarından avantaj sağlayacağı öngörülmektedir. Kalite Yönetim Sistemlerinde "Entegre Yaklaşımlar" ile, kuruluş üst yönetimlerinin sistem ve uygulama süreçlerine global açıdan bakabilmeleri ile özetlenebilecek oldukça önemli bir fırsatın da elde edilebileceği göz ardı edilmemelidir.

Yönetim Sistemleri' nin entegrasyonu konusunda yapılacak değerlendirmelerde elbette, sistemlerin kurulma ve belgelendirme süreçlerinde karşılaşılabileek sorun ve avantajlarda önemle analiz edilmelidir.

Sistemlerin entegre yaklaşımlarla kurulması ya da mevcut altyapıların entegrasyonu söz konusu olduğunda, gerek döküman altyapısı ve gerekse organizasyonel avantajlar, kritik ve olumlu bir tercih sebebi kriter olarak algılanmalıdır.

Entegre sistem altyapıları sistemlerin kuruluş uygulamalarına adaptasyonu ve çalışanlarca daha kolay ve etkin algılanması, ortak hedeflerle geliştirilerek yönetimi noktalarında önemli avantajlar sağlayabilmektedir.

Ortak altyapılar üzerine kurulmuş yada sonradan entegre edilmiş sistemlerin denetim süreçlerine dair avantajları da dikkate alınmalıdır. Bu doğrultuda, iç denetim süreçleri, planlama, kalifikasyon, insan kaynakları, zaman yönetimi ve gerekse elde edilecek sonuçların etkinliği noktalarında önemli katkı ve tercih nedenleri ortaya koymaktadır. Aynı yaklaşımla üçüncü taraf begelendirme denetim süreçlerinde de benzer avantajlar tespit edilmektedir. mevcut sistemlerin belge sayı ve kapsamları değişmemesine rağmen, gerek belgelendirme denetimleri ve gerekse ara denetimlerin, uygulayıcı kuruluşlara süre ve maliyetlerinde ki azalmanın yanı sıra gerek planlama ve gerekse uygulama aşamalarında etkinlik ve uygulanabilirlik anlamında önemli katkılar yaratmaktadır.

Yönetim Sistemleri uygulayıcılar tarafından yukarı da özetlenen yaklaşımlarla yeniden analiz edilmeli ve mevcut sistemlerin, yeni kurulmakta olan sistemlerin yada mevcut uygulamalara ilave olacak yeni standartların kuruluşlara kazandırılması aşamalarında entegrasyon alternatifi özenle ve önemle analiz edilmelidir.

Euro Cons yukarıda vurgulanan yaklaşımlara paralel olarak oluşan beklentileri cevaplayabilmek ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilmek adına gerek organizasyonel ve gerekse insan kaynakları donanımını değerlendirmiş; bu konuda ki eğitim ve danışmanlık ürün yelpaze ve kapsamlarını geliştirmiştir.

Euro Cons uygulatıcı kuruluşlar tarafından öngörülecek her türlü entegrasyon ve etkinlik analiz süreçlerinde, mevcut birikim ve sinerjisini bugüne kadar taviz vermeden ve performans kriteri olarak değerlendirdiği "katma değer" yaratma noktasındaki arzu ve ısrarını sürdürmeye devam edecektir. Entegre yönetim sistemlerinin getireceği avantaj ve ilave katkıların, kuruluş bazlı analiz ve değerlendirilmesi için, uygulayıcı kuruluş ve organizasyonlarla her türlü işbirliği ve paylaşımda ısrarlı ve isteklidir.

 
 
 
Kısayollar: iso 9001:2008 | iso 27001 belgesi | iso 22000 | iso 9001 izmir | iso belgesi | marka tescil S.S.S | Şartlar ve Gizlilik | Site Haritası

© 2018 Bu sitenin tüm hakları EUROCONS LTD. ŞTİ.' ne aittir. Şirket, EUROCONS ® markası ile CE - TSE - TSEK - Hizmet Yeterlilik Belgesi - ISO Serisi (9001-14001-18001-22000-13485-16949) standartları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

izmir seo uzmanı