iso 9001, iso 9001 belgesi, iso 22000, tse hizmet yeterlilik belgesi, iso 9000 kalite belgesi, iso danışmanlık eğitim ve kalibrasyon izmir, iso9000 izmir, ıso 9001,izmir iso 14001, iso14001 izmir
iso 9001 izmir
Eurocons Eğitim ve Danışmanlık Anasayfa

BAŞVURU REFERANSLAR

Kurumsal
Hizmetler
Bilgi Bankası
Eğitimler
İletişim
 
iso 9001 eğitim, iso 22000 eğitimleri
Seminer Programı
Eğitim Kategorileri

Eğitim Kayıt Formu
   

Online Eğitim Başvurusu
   
 
EUROCONS EĞİTİMLER
Eğitim Anlayışımız.
Eğitim Almak Neden Gereklidir?
Yetişkinler Nasıl Öğrenir?
Eğitim İhtiyacı Ne Zaman Ortaya Çıkar?
Eğitim İhtiyacı Nasıl Belirlenir?
Neden Eurocons'tan Eğitim Almalıyım?
Eurocons Eğitim ve Danışmanlık - Kariyer Fırsatları
   
EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ
Euro Cons; işletmelerdeki faaliyetlerin bilimsel temellere dayanması gereğinin, eğitimin kurumların stratejisi ile bütünleşmesi gerektiğinin bilincindedir. Organizasyonlarda kaynak sağlamanın en önemli ve en etkin yolu eğitimden geçmektedir. Bu nedenle firmalarımızın gereksinimi olan eğitimleri aşağıdaki konular çerçevesinde belirlemekteyiz.
 
 
 
 
 
EĞİTİM ALMAK NEDEN GEREKLİDİR?

Eğitim, hemen herkesin üzerinde durduğu ama hayata geçirmekte genelde zorlandığı bir konudur. Nedeni de basittir; "eğitimin yararı " somut olarak belli değilmiş gibi gelir.
Okuması, bilgi ve becerilerini geliştirmesi için çocuklarımıza o kadar nasihat verdiğimiz halde, kurum içinde eğitimin gelişmesi için aynı şekilde davranmakta sanki zorlanırız. Biliriz, eğitim yararlıdır, ama nasıl?
Sürekli gelişen, ileriye umutla bakan ve gelecekte sektöründeki yerini koruyan bir firmaya sahip olmak istiyorsanız eğitim gereklidir, çünkü:

Doğru planlanan eğitim faaliyetleri verimliği artırır, maliyet tasarrufu sağlar.
Çalışanlarınızın yeni beceriler kazanması, yeni bakış açıları edinmesi ve yeni çözüm yolları için donanımlı hale gelmesi verimlilik artışında önemli bir rol oynar. Bazen bir çalışanın, işini yeni bir şekilde yapması firmalara milyarla ifade edilen kazançlar sağlayabilir.

Eğitim ortak bir firma bilinci ve gelecek beklentisi yaratılmasına yardımcı olur..
Her geçen gün, firmalarda işe başlayan insanlar gerek formel eğitim seviyeleri, gerek kültürel alt yapıları ve gerekse dünya görüşleri açısından büyük farklılıklar göstermektedirler. Eğitimler sayesinde benzer bilgi birikimine sahip, firmanın beklentileri konusunda bilgi sahibi bir kitle yaratılır.

Eğitim bireylere, bölümlere ve şirketlere hedeflerine ulaşmada eksikliğini duydukları bilgi ve becerileri sağlar.
Hiçbirimiz karşılaştığımız her türlü problemi çözecek kadar bilgi ve deneyime sahip olamayız. Deneme yanılma yoluyla öğrenmek yerine, organize şekilde ve amaca yönelik eğitimler sayesinde, karşılaştığımız ve karşılaşmamız muhtemel sorunlara teşhis koyma ve çözüm bulma yeteneğimizi artırırız.

Çalışan motivasyonunu artırır.
Mevcut çalışanları, işlerini daha iyi yapmaları ve gelecekte karşılaşacakları sorunları çözmeleri için donanımlı hale getirmek sadece eğitim ile mümkün olabilir. Bu şekilde eğitim alan çalışanlar;
Yeni bilgi ve beceri kazandıkları için,
Firmaları onları önemsediği ve gelişmelerini istediği için,
Firmaları eğitim aldırarak geleceklerine yatırım yaptıkları için,
Firmaları onların geleceklerine yatırım yaparak, uzun vadeli çalışma isteğini dolaylı yoldan bildirdiği için
Motive olurlar.

 
YETİŞKİNLER NASIL ÖĞRENİR?

Eğitim faaliyetlerinin, içeriğinin ve akışının planlanması eğitim verilen hedef grubun niteliklerine uygun olarak hazırlanırsa, mümkün olan en yüksek verim elde edilebilir. Bunun için yetişkin eğitiminin özelliklerini bilmek ve buna uygun davranmak gerekir.
Yapılan araştırmalar yetişkinlerin öğrenme biçimleri konusunda şu sonuçlara ulaşmışlardır;

 • Zamanın değerinin farkındadırlar. Eğitimin etkili, yapılan yatırımın kısa zamanda geri dönüğünü sağlayacak bir kapsamda olmasını isterler.
 • Soruna ya da fırsata odakladırlar. Bilmek ihtiyacında oldukları konulara daha fazla konsantre olurlar. "Nasıl" sorusunun cevabı olabilecek çözümler peşindedirler.
 • Gerçek yaşamdan alınan, ayağı yere basan örnekleri tercih ederler.
 • Verilen bilgilerin gerçek yaşama hemen uyarlanabilecek ve derhal kullanılabilecek içerikte olmasını isterler.
 • Öğrenme ortamına kendi kaynak ve bilgilerinden oluşan katkılarla zenginlik getirirler. Eğitimcilerin de katkısıyla öğrenme ortamının niteliğini yükseltirler.
  Farkı hızlarda ve tarzlarda öğrenirler.
 • Büyük resmi, yani konunun onların hayatına yapacağı nihayi katkıyı, eğitimin tamamının amacını ve yönünü görmek isterler
 
EĞİTİM İHTİYACI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Organizasyonlarda eğitim ihtiyaçları genellikle şu üç durumda ortaya çıkar;

 • Çalışanların performans düzeyleri öngörülen standartları karşılamadığında,
 • Değişen koşullar nedeniyle işin gerekleri değiştiğinde,
 • Çalışanın şirket içindeki sorumlulukları değiştiğinde.
 
 
 
 
 
EĞİTİM İHTİYACI NASIL BELİRLENİR?

Eğitim faaliyetleri, şu anda bulunan seviye ile gelecekte ulaşılması planlanan seviye arasındaki farkı daha hızlı kapatmak amacıyla, belirlenen alanlarda bilgi ve becerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerdir.Bunun için eğitim ihtiyaçları üç aşamada belirlenmelidir. Bu aşamalar;

 • Organizasyonel eğitim ihtiyaçların belirlenmesi.
  Organizasyonun genel stratejisine göre belirlediği, hedef ve amaçlarına ulaşması için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin neler olduğunun tespit edilmesi aşamasıdır. Eksikliği tespit edilen bilgi ve beceriler organizasyonel bazda belirlendikten sonra eğitim faaliyetleri planlanır.Bu aşama daha çok organizasyonel amaç ve ihtiyaçlarla ilgili bir çalışmadır.

 • Operasyonel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi.
  İşlerin eksiksiz ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin operasyonel bazda tüm çalışanlarda olması gerekir. Bu aşamada amaçlara ulaşılması için gerekli olan operasyonel becerilerin neler olduğu ve bu becerilerin kazanılması için ne gibi eğitim faaliyetlerinde bulunulması gerektiği tespit edilir.

 • Bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi.
  Organizasyonların ana malzemesi insandır. şirketin ve bölümlerin hedefleri doğrultusunda doğru sonuçları üretebilmesi ancak bireylerin kendilerinden beklenen sonuçları üretebilecek bilgi ve beceriye sahip olması ile mümkündür.
  Bireylerin değişen iş yaşamı koşullarıyla daha rahat başa çıkmak ve verimliliklerini arttırmak için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak için eğitim faaliyetlerinin planlanması gerekir.
 
 
NEDEN EUROCONS'TAN EĞİTİM ALMALIYIM?

Diğer danışmanlık firmaları varken özellikle Euro Cons 'u seçmeniz için özel bir veya birkaç neden olmalıdır.

 • % 100 müğteri memnuniyeti
  Biz eğitim konusundaki yetkinliğimizden çok eminiz. Müşterimize özel çözümler üretilebileceğimiz konusunda kendimize güveniyoruz. İhtiyaçlarınıza uymadığını düşündüğünüz veya beklentilerinizi karıylamayan eğitimler için hiçbir ücret talep etmiyoruz.

 • Eğitmenlerimizin yüksek bilgi ve beceri düzeyi
  Tüm eğitmenlerimiz, iş hayatının içinden gelen, iş dünyasının özelliklerini ve beklentilerini bilen değerli insanlardır. Sadece teorik bilgi ile yetinmeyen, bu bilginin günlük hayatta nasıl kullanıldığını, kendi uygulamaları ile geliştiren insanlardır. Böylece eğitimlerimiz de gerçek hayattan örneklerle ve uygulamalarla yapılarak katılımcıların becerilerini geliştirmesi sağlanır.

 • Eğitime farkı bakış açımız
  Euro Cons 'un temel değerleri, katkı, farklılık, güven, çözüm odaklılık, işbirliği ve sorumluluktur . Diğer tüm faaliyetlerinde olduğu gibi şirketimiz eğitim faaliyetlerinde de bu temel değerlerinden hareketle, sizler için çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu temel değerlerden hareketle;

  Katkı Yaratıyoruz,
  Eğitim konularımız iş yaşamının hem teorik ve hem de güncel konularından alınan uygulamaya dönük bilgileri içeriyor. Sadece bilgi vermiyor aynı zamanda bilgiyi kullanılır hale getirmek için eğitimlerimizi pratik uygulamalarla zenginleğtiriyoruz. Böylece bireysel ve kurumsal eğitim, gelişim ve ilerlemeye katkıda bulunuyoruz.

  Farklılık yaratıyoruz,
  Klasikleşen eğitim faaliyetlerinin dışında, teknolojinin getirdiği tüm imkanları ve araçları kullanarak, interaktif bir ortamda, eğitimin benzersiz bir deneyim haline gelmesini sağlıyoruz.

  Güven
  Tüm sağlıklı sosyal ilişkilerin temelinde karşılıklı güvenin yattığının bilincindeyiz. Bu doğrultuda eğitimlerimizin tüm aşamalarında firma bilgilerinizin ve mahremiyetinizin önemini biliyor ve gerekli özeni gösteriyoruz.

  Çözüm Odaklıyız
  Eğitimlerin yeni ve katkı yaratacak çözümlerin oluşması için yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda eğitim alınan konuda yeni çözümlerin oluşmasına katkıda bulunurken, çözümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.

  İşbirliği
  Büyük lider Atatürk'ün, "Önemli işler ancak ortaklaşa çaba ile mümkündür," sözünden hareketle, çalışmalarımızın her aşamasında, sizlerle ve katılımcılarla işbirliği içinde yeni ve farklı çözümler için çalışıyoruz.

  Sorumluluk
  Eğitim faaliyetlerimizin kurumunuza katkı sağlaması ve katılımcıları yeni beceri ve bilgiler ile donatması gerektiğinin bilincindeyiz. Her ne nedenle olursa olsun, eğitimimizin beklenen bu katkıyı yaratmaması durumunda, gerekli tüm sorumluluğu alarak yeni çözümler üretiyoruz.
 
   
 
Kısayollar: iso 9001:2008 | iso 27001 belgesi | iso 22000 | iso 9001 izmir | iso belgesi | marka tescil S.S.S | Şartlar ve Gizlilik | Site Haritası

© 2018 Bu sitenin tüm hakları EUROCONS LTD. ŞTİ.' ne aittir. Şirket, EUROCONS ® markası ile CE - TSE - TSEK - Hizmet Yeterlilik Belgesi - ISO Serisi (9001-14001-18001-22000-13485-16949) standartları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

izmir seo uzmanı