iso 9001, iso 9001 belgesi, iso 22000, tse hizmet yeterlilik belgesi, iso 9000 kalite belgesi, iso danışmanlık eğitim ve kalibrasyon izmir, iso9000 izmir, ıso 9001,izmir iso 14001, iso14001 izmir
iso 9001 izmir
Eurocons Eğitim ve Danışmanlık Anasayfa

BAŞVURU REFERANSLAR

Kurumsal
Hizmetler
Bilgi Bankası
Eğitimler
İletişim
 
izmir danışmanlık ve eğitim hizmetleri
Sistem Danışmanlık
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
ISO 22000:2005
ISO TS 16949:2002

OHSAS 18001:2007
ISO 13485:2003
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
ISO 27001 Bilgi Güvenliği
   
BRC Ambalaj Malzemesi Global Standart
BRC

IFS
HELAL GIDA
   
Ürün Belgelendirme

CE
GOST-R
UkrSEPRO

TSE HYB
 
CE BELGESİ
CE İŞARETİ (Avrupa)
 

CE işareti, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan bir ürünün güvenliği açısından Avrupa ürün normlarına mevzuatlarına uygunluğunu gösterir.

CE İşareti, ürünün kalitesini değil, ürünün sahip olması gereken asgari güvenlik şartlarına sahip olduğunu gösterir. Ce İşareti, CE Belgesi, ticari açıdan ürünlerin bir ülkeden bir üye ülkeye dolaşımı sırasında pasaport görevi görmektedir, bunun yanı sıra tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini de vermektedir. AB'nin ilgili direktifleri  kapsamındaki bir ürünün, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine girebilmesi için üzerinde CE İşareti bulunması ve ürünün risk düzeyine göre CE Belgesi'ne sahip olması zorunludur.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde ülkemizde de 4703 sayılı kanun ile  yasal mevzuat uyumu sağlanmıştır ve CE işareti yasal zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca CE işareti taşımayan ürünlerin de Türkiye pazarında yer alması mümkün olmamaktadır.

CE Belgelendirme Kapsamı / CE işareti Direktifleri

 

CE İŞARETİ (BELGESİ) NASIL ALINIR?
Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden  üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur;

 • Düşük riskli ürünler : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına  uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca tenik dosya hazırlanmalıdır.
 • Yüksek riskli ürünler : Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.

CE İşareti gerektiren ürün grupları ile Türkiye’de bu ürün gruplarına ilişkin AB mevzuatının uyumundan sorumlu kuruluşlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sıra

Direktifin Kapsadığı Alan

Uyumundan Sorumlu Kuruluş

1.

Alçak Gerilim Cihazları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2.

Basit Basınçlı Kaplar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

3.

Gaz yakan aletler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

4.

Sıcak su kazanları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

5.

Elektromanyetik uyumluluk

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

6.

Makinalar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

7.

Sivil kullanım için patlayıcılar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

8.

Otomatik olmayan tartı aletleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

9.

Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

10.

Asansörler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

11.

Dondurucular

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

12.

Basınçlı kaplar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

13.

Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

14.

Floresan lambalarda enerji etkinliği

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

15.

Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar

Sağlık Bakanlığı

16.

Tıbbi cihazlar

Sağlık Bakanlığı

17.

In vitro tıbbi tanı cihazları

Sağlık Bakanlığı

18.

Oyuncaklar

Sağlık Bakanlığı

19.

Gezi amaçlı tekneler

Denizcilik Müsteşarlığı

20.

İnşaat malzemeleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

21.

Kişisel korunma donanımları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

22.

Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları

Telekomünikasyon Kurumu

23.

Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

CE DANIŞMANLIK AŞAMALARI

 • CE işareti Alınması Gereken Ürünün Kapsamına Girdiği Direktif veya Direktifler Belirlenir.
 • Direktif veya Direktifler Belirlendikten Sonra Ürünün Direktif veya Direktifler Kapsamındaki Teknik Standartlar Belirlenir
 • Direktif veya Direktifler Kapsamında En Uygun Yol ve Modül (Temel Gereklere Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Öngörülen Uygunluk Değerlendirme Yöntemi) Seçilir. (8 Tane Temel Modül ve Bunların 8 Tane Varyantı Bütün Bir Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Oluşturabilmek Amacıyla Çeşitli Şekillerde Birbiri İle Kombinasyonlar Oluşturabilir.Genel Bir Kural Olarak, Bir Ürün Tasarım ve Üretim Aşamaları Boyunca Bir Modüle Göre Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Tutulur).
 • Ürünün Riskli Grup Ürün Olup Olmadığı Belirlenir.Riskli Grup Ürünse Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) ’lardan uygun Belgelendirme Teklifi Alınır.
 • Ürünün üretim şartları ve standart ürün üretilip üretilmediği ürün kalite kontrol sistemi uygun hale getirilir.
 • Ürünün Mekanik, Elektriksel ve Konstrüksiyon Yapısındaki Risk Analizleri yapılır.Risk Analizi Sonucunda Ürün Üzerinde Güvenlikle ilgili çeşitli modifikasyonlar sağlanır
 • Ürün Standart veya Standartlar Kapsamında Test Edilmesi Gerekiyorsa Akredite Bir Test Kuruluşundan (Yurt İçi veya Yurt Dışı) Test Edilmesi İçin En Uygun Teklif Alınır.
 • İmalat Safhasında Uygulanması Gereken Standart veya Standartlar Hakkında Gerekli Eğitimler verilir.
 • Eğer gerekiyorsa Kalite Yönetim Sistemininde temel yapı taşları olan prosedür ve planlar hazırlanır.
 • Ürünün Montaj, İşletmeye Alma, Son Kullanıcı ve Bakım El Kitapları Direktif ve Standartlar Kapsamında Oluşturulur.
 • Ürünün Etiketleme ve İşaretlemeleri Direktif ve Standartlara Uygun Olarak Yapılır.
 • Ürünün Teknik Dosyası Hazırlanır.Teknik Dosya Üreticide 10 Yıl Saklanması Gereken Ürünle Alakalı Tüm Teknik Bilgilerin ve Raporlarının Bulunduğu Dosyadır.Teknik Dosya Hazırlanırken Direktif ve Standartların Belirttiği Şekilde Hazırlanması Gerekir.
 • Ürünün CE Deklarasyonu Hazırlanır.(Deklarasyon Üreticinin Ürünü Belirtilen Direktif ve Standartlarda Ürettiğini Beyan Eden Belgedir)
 • Ürüne CE İşareti İliştirilir.
 
 
Kısayollar: iso 9001:2008 | iso 27001 belgesi | iso 22000 | iso 9001 izmir | iso belgesi | marka tescil S.S.S | Şartlar ve Gizlilik | Site Haritası

© 2018 Bu sitenin tüm hakları EUROCONS LTD. ŞTİ.' ne aittir. Şirket, EUROCONS ® markası ile CE - TSE - TSEK - Hizmet Yeterlilik Belgesi - ISO Serisi (9001-14001-18001-22000-13485-16949) standartları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

izmir seo uzmanı