iso 9001, iso 9001 belgesi, iso 22000, tse hizmet yeterlilik belgesi, iso 9000 kalite belgesi, iso danışmanlık eğitim ve kalibrasyon izmir, iso9000 izmir, ıso 9001,izmir iso 14001, iso14001 izmir
iso 9001 izmir
Eurocons Eğitim ve Danışmanlık Anasayfa

BAŞVURU REFERANSLAR

Kurumsal
Hizmetler
Bilgi Bankası
Eğitimler
İletişim
 
Bilgi Bankası - izmir danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 
AKREDİTASYONUN ULUSLAR ARASI BOYUTU
Gelişen teknoloji ile birlikte artış gösteren ürün çeşitliliği ve işlevselliği, beraberinde; kalite, teknik emniyet, dayanıklılık, kullanım gayesine uygunluk yönlerinden ürünlerden beklentilerin yerine getirilmesine dair güvence arayışlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu arayışlara cevap teşkil etmek üzere, ürün ve üretime yönelik; belgelendirme hizmetleri "uygunluk değerlendirmesi" kavramı altında disipline edilmiş hale getirilmektedir.
 
OHSAS 18001:2007 Getirdiği Yenilikler
Standart, ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 ile daha uyumlu bir yapıya getirilmiştir. OHSAS 18001:2007 standardı ile OHSAS 18001:1999 rehberi arasındaki farklılıklar aşağıda özetlenmiştir.
 
Müşteri Şikayetleri
Bir ürün ya da hizmetten memnun kalınmadığı takdirde müşterinin vereceği tepki çeşitlilik göstermektedir. Verilen tepki müşterinin beklentilerine, karakteristik yapısına, zaman-para kıstasına göre değişmektedir. Ancak yapılan tüketici araştırmalarının büyük bir kısmı göstermektedir ki şikâyet konusunda tüketiciler pek hevesli değiller.
 
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon-I
Mikroorganizmaların, tüm canlılar gibi uygun ortamlar bulduklarında beslenerek çoğaldıklarını, toprak, hava, insan vücudu ve tüm çevremizde yer aldıklarını biliyoruz.

Üretilen gıdaların hastalık yapıcı mikroorganizmalardan uzak olması gerekir. Ameliyathane, diyaliz, yoğun bakım, transplantasyon ve yenidoğan bebek ünitelerinin de hava ve donanım malzemelerinin belirli standartlara uyması söz konusudur.
 
Müşteri Memnuniyetini Sağlamak İçin
Müşteri ilişkilerinde gerçek başarı satışla birlikte, satış sonrasında verilen hizmet ve bu hizmetin kalitesinde yatmaktadır. Firmaların genellikle atladıkları ve daha sonra başarısızlıklarının çekirdeğini oluşturan faktör, müşteri şikâyetlerini ele almakta ve sonuçlandırmakta gösterdikleri düşük performanstır.
 
W.Edwards Deming ve PUKO Döngüsü
Üniversite eğitimini Wyoming ve Colorado üniversitelerinde tamamlayan W.Edwards Deming 1928 yılında Yale Üniversitesi'nde Matematiksel Fizik alanında doktorasını yaptı. Bir süre Tarım Bakanlığı ve ABD Nüfus Bürosu'nda çalıştı.
 
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ilk olarak 1997 yılı Ekim ayında, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayarak, SAI (Social Accountibility International) Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yayınlanmıştır. İlk tedarikçi değerlendirme standardı olarak kabul edilen SA 8000 2001 yılında revize edilmiştir.
 
Gıda İhracatında Gıda Güvenliğinin Önemi
Gıda sanayi; tarımdan sağlanan bitkisel hammaddeyi , hayvancılıktan sağlanan hayvansal hammaddeyi çeşitli işlemlerle tüketime dönüştüren gıda zincirinde ki kuruluşlardan oluşmaktadır. Gıda ihracatı ise bu kuruluşların meydana getirdiği tüketime hazır gıdayı veya işlenmeye devam edilecek yarı mamulün yurt dışına uygun şartlarda satılmasını ifade etmektedir.
 
Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
Modern yaklaşımda, örgütler birbirleriyle ilişkili ve karşılıklı bağımlı alt-sistemlerden oluşan bir bütün olarak ele alınmakta ve açık sistemler olarak tanımlanmaktadırlar. Örgütler açısından sosyal sorumluluk kavramı, bir örgütün üretimden başlayarak ürünü yada hizmeti nihai müşteri kullanana dek ve kullandıktan sonra ki tüm aşamalarda, meydana çıkabilecek olan zararlı faaliyetleri sınırlayan, örgütün faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir.
 
Turizm Sektöründe Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi ve Uygulama Kriterleri
Uluslar arası turizm sektöründe yaşanan rekabet ortamından kazançlı çıkmak isteyen ülkeler, çevre korumaya yönelik faaliyetlere önem vermeye ve çevre korumaya yönelik çeşitli çalışmaları başlatmışlardır. Çevre değerlerinin korunması açısından mavi bayrak uygulaması da bu düşünce doğrultusunda ön plana çıkmaya başlamıştır.
 
Müşteriyi Anlamada Ulusal ve İstatistiksel Yöntem Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME)
TMME, 20'yi aşkın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yürütülmekte olan Ulusal Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nin Türkiye uygulamasıdır ve Kalite Derneği-KalDer, KA Araştırma Limited Ortak Girişimi ile TMME Yürütme ve Üst Kurulları tarafından yürütülmektedir.
 
ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti' ne Yeni Bir Bakış
ISO 10002 standardına göre; müşteri şikayetlerinin, müşteri sadakatini ve sadık müşteri sayısını artırmak için çok önemli bir araç olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
 
20 Soruda CE İşareti
1. CE nedir?
Açılımı "Conformite Europeenne"dır (Avrupa Uygunluğu). Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğu sembolize eden bir işarettir. Üreticiler için bir zorunluluk, tüketiciler/kullanıcılar açısından emniyet anlamını taşımaktadır.
 
5 S Kavramı ve Önemi
5 S bir devrim hareketidir,firma için en iyi reklamdır, Toplam Kalite ortamı oluşturmanın 5 adımıdır, sıfır hata elde etmenin sırrıdır...
 
ISO 14001 Değişiyor
Yeni standarttaki değişiklikler, bazı konulaıyn ISO 9001:2000 ile uyumunun arttırılması ve yeni gerekliliklerin getirilmemesi olarak göze çarpmaktadır.Amaç kullanıcıların standardı daha iyi anlamasına ve çevresel korumanın arttırılmasına yardımcı olmak...
 
Toplam Kalite Yönetimi Hakkında Bilmek İstedikleriniz
Günümüzde Toplam Kalite Yönetimi endüstri ve bilgisayar devriminden sonra üçüncü devrim olarak kabul edilmektedir...
 
Entegre Yönetim Sistemlerine Geçiş
Kalite, Çevre, Sağlık ve diğer yönetim sistemlerinin yanısıra otomotiv, gıda, inşaat v.b. sektörlerde dikkat çeken sektör spesifik standartlar, uygulama süreçlerindeki ortak unsurları ile entegre uygulanabilme fırsatları yaratmaktadır.../td>
 
CE Marking ve Euro Cons
Avrupa' ya ihracat yapan firmaların bu pazarlarda satışa devam edebilmesi için CE Markalama bir gerekliliktir...
 
Yönetim Sistemleri ve Günahlar
ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, HACCP gibi yönetim sistemleri oluştururken genellikle çok önemli hatalar yapılmaktadır...
 
Krizi Fırsata Dönüştürmek
Krizin, gerek kriz süreci devam ederken, gerekse krizin belirgin nedenleri ortadan kalktıktan sonra, kişiler üzerinde olumsuz etkileri sürdüğünden, genel olarak kurum üzerinde yarattığı baskı da son derece önemlidir... Kriz dönemlerini başarıyla aşabilmemiz, sonraki olumsuz etkilerini en aza indirebilmemiz, hatta fırsata dönüştürebilmemiz için bize yardımcı olacak birtakım anahtar davranış kurallarından söz edilebilir mi?
 
 
Kısayollar: iso 9001:2008 | iso 27001 belgesi | iso 22000 | iso 9001 izmir | iso belgesi | marka tescil S.S.S | Şartlar ve Gizlilik | Site Haritası

© 2018 Bu sitenin tüm hakları EUROCONS LTD. ŞTİ.' ne aittir. Şirket, EUROCONS ® markası ile CE - TSE - TSEK - Hizmet Yeterlilik Belgesi - ISO Serisi (9001-14001-18001-22000-13485-16949) standartları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

izmir seo uzmanı